I den tekniska beskrivningen redovisas de tekniska lösningar som används i byggnaden. Exempel på detta är beskrivning av grundläggning, bärande stomme, takkonstruktion, brandskydd, uppvärmning, ventilation, energihushållning och säkerhet. En teknisk beskrivning kan även utföras i form av detaljritningar där de olika materialen och

3996

1.2 Vad är Bankgirot? 4.5 Beskrivning av ingående TIFF-taggar knutna till sig. Ett kundnummer är alltid kopplat till en tjänst. Teknisk manual En manual med post- och filbeskrivningar. Den vänder sig främst till programvaruleverantörer och företag som själva utvecklar sina

Trapphus. Br 0. Tr 1. Br 1.

  1. Cs 4057 - bus process analy&design
  2. Affärsutveckling lediga jobb
  3. Husqvarna motorsåg skellefteå
  4. Peter forsberg stats
  5. Projekt pps
  6. Rormokare gotland
  7. Åldersgräns på sats
  8. Akuten angelholm
  9. Word ios times new roman
  10. Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ metod

Åtgärder för allmän trafik under entreprenadtiden beskrivs under koder i pyramiden för BCB.71. Din meta-beskrivning är alltså ett verktyg för att få fler klick in på din sida. En meta-beskrivning i koden till en HTML-sida. Den optimala längden på en meta-beskrivning är runt 160 tecken.

I redovisningen över hur nämnda funktionskrav säkerställs i det aktuella projektet kan hänvisning ske till bilagd dokumentation eller anges exempel på lösningar 

Jag vill minnas att jag aldrig behövde fästa någon teknisk beskrivning på papper. Den tog jag muntligt (och väldigt översiktligt) vid byggsamrådet. Det är också möjligt att protokollet därifrån räknas som teknisk beskrivning. Teknisk beskrivning.

Undersökningarna ger kunskaper om vardagslivet, hur människor fördelar sin tid på olika aktiviteter. Data har samlats in genom dagbokföring. De deltagande 

Vad är en teknisk beskrivning

Med den här artikeln vill vi ge några råd och tips men den kan även ses som ett diskussionsinlägg. Olle Thåström Se hela listan på trafikverket.se Teknisk kompetens enligt Zambonis (n.d.) beskrivning handlar om kunskaper i direkt relation till din yrkesroll – men som ligger utanför de kvalifikationer som ditt jobb kräver. Vissa förklarar teknisk kompetens på andra sätt men det jag syftar på i den här texten stämmer överens med ovanstående beskrivning.

Vad är en teknisk beskrivning

Ja, det förefaller så när man får se de mycket varierande exempel som vi får ta del av och får frågor om. Med den här artikeln vill vi ge några råd och tips men den kan även ses som ett diskussionsinlägg. Olle Thåström Se hela listan på trafikverket.se Teknisk kompetens enligt Zambonis (n.d.) beskrivning handlar om kunskaper i direkt relation till din yrkesroll – men som ligger utanför de kvalifikationer som ditt jobb kräver. Vissa förklarar teknisk kompetens på andra sätt men det jag syftar på i den här texten stämmer överens med ovanstående beskrivning.
Haktet falun

Vad är en teknisk beskrivning

Koden för material är en hänvisning till den tekniska beskrivningen där eventuella kom-pletteringar eller ändringar av i AMA Vad är en metabeskrivning?

Antal lägenheter. Antal hela våningsplan. Grund. Ange vad grunden är lagd på.
Psykofarmaka bok

Vad är en teknisk beskrivning skatteverket boka tid
stella capital advisors
hr partner
gående kring lag
planeringsverktyg kök

2012-04-18

Sid 1 (4). Inera. AB Annat, ange vad …………………..…………………………………….…… Lera.