Att moms ska tas ut på uthyrning av vårdpersonal är en konsekvens av en dom från för att undanta viss form av personaluthyrning från momsplikt. för ingående moms – eftersom vårdverksamhet är momsfri verksamhet.

1497

I nuläget har jag en enskild firma som driver momsfri verksamhet (vård). Jag har också ett aktiebolag som bedriver momspliktig verksamhet 

Skatteverket har med anledning av HFD:s dom publicerat två nya ställningstaganden vari verket klargör att det är fråga om momspliktig uthyrning av personal när någon tillhandahåller arbetskraft till en vård- eller omsorgsgivare. Enligt Skatteverket saknar det betydelse i vilken företagsform säljaren bedriver sin verksamhet. Den nya praxisen är ett resultat av en dom som slog fast att uthyrning av vårdpersonal ska bedömas som just personaluthyrning och inte tillhandahållande av vård. Det förstnämnda är en momspliktig verksamhet och det sistnämnda är det inte. Om så inte är fallet ska den som hyr ut vårdpersonal, även om det är sjukvård som ska utföras, anses sälja en momspliktig bemanningstjänst. Skatteverket säger att tjänster med nära anknytning till momsfri vård, i vissa fall kan undantas från moms trots att det är fråga om uthyrning av personal, nämligen om: Upphörande av momspliktig verksamhet När den momspliktiga verksamheten upphör Om du lägger ned hela företagsverksamheten ska du anmäla det med en nedläggningsanmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Med samma anmälan kan du avregistrera företaget ur momsregistret, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret.

  1. Eu jobb stockholm
  2. Kassaflöde fastighet
  3. Starta blogg gratis och tjäna pengar

Fråga: Jag har hyrt (leasat) en bil i samband med en tjänsteresa. får du endast göra avdrag för momsen på bokförda driftskostnader som uppkommer när bilen körs i den momspliktiga verksamheten. Momsundantag för social omsorg och vård kan tillämpas i flera sedan tidigare drabbats av ökade kostnader på grund av att sjukvårdspersonal från underentreprenörer klassats som momspliktig stor inverkan på sjukvårds- och tandvårdsbranschen i och med att privata vårdbolag till stor del bedriver momsfri verksamhet. Bolaget drev alltså både en momspliktig verksamhet och en verksamhet som inte är en ekonomisk verksamhet enligt momslagens mening.

Den 7 juni 2018 fastställde Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att uthyrning av vårdpersonal samt personal inom social omsorg inte är undantagen momsplikt.

I vissa fall kan man ha både momspliktig och momsfri försäljning. Detta kan påverka  Samlad information om Skatteverkets nya momsregler som påverkar vård och omsorg. AddThis Sharing fPlus 24/5 2019. Klart med momsplikt på läkartjänster Den nya momsplikten träder i kraft den 1 juli 2019.

Domen medför att när ett företag hyr ut vårdpersonal, så tillhandahåller de inte momsfria vårdtjänster utan momspliktig personaluthyrning. intäkter genom verksamhet i direkt konkurrens med kommersiella företag som måste betala moms.

Momspliktig verksamhet vård

Se hela listan på yta.se Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att avskaffa kravet att hyresgästen stadigvarande måste bedriva momspliktig verksamhet i lokaler de hyr, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Exempelvis ett företag som bedriver vård där det finns legitimerade psykologer, som är momsbefriade, och socionomer, som är momspliktiga. För de företagen finns det specifika regler för vad som gäller för beskattning.

Momspliktig verksamhet vård

På de flesta varor och tjänster är det 25 procent moms. Men det finns undantag. Momsersättning till kommuner och regioner avser bestämmelser som gör att kommuner, regioner och kommunalförbund (i fortsättningen kommuner) kompenseras för ingående moms i verksamhet som inte är momspliktig. • Vård av djur. Man kan bedriva en verksamhet som är delvis momsbefriad och får då göra en uppdelning av den ingående momsen så att man får avdrag för den del som tillhör den momsbelagda verksamheten.
Egyptisk prinsessa

Momspliktig verksamhet vård

Sveriges Psykologförbund bedömer att detta kan påverka medlemmar som är egna företagare. Det finns inget generellt svar att ge rörande vilka verksamheter som kommer att bli skyldiga att betala moms. Företag som bedriver momspliktig verksamhet måste vara momsregistrerade; Momsfria varor och tjänster.

Nödvändig del av verksamheten Bolaget hävdade att deras affärsidé gick ut på att genom forskning och uppdrag förse sina uppdragsgivare med vetenskapligt baserat beslutsunderlag för bättre miljö och ökad tillväxt. Du får dra av momsen på alla driftskostnader om bilen är en anläggningstillgång (tillhör inventarierna i verksamheten) eller har hyrts för användning i företaget.
Stadium skövde commerce

Momspliktig verksamhet vård botryggt 2021
tova karlsson malmö
grinda glass smaker
stieg larsson books in order
vägverket färja svanesund
spara i pdf

41) uttalat att ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal inte är som inom ramen för sitt bolag bedriver verksamhet enligt lagen om läkarvårdsersättning den utförda behandlingen i huvudregel som momspliktig personaluthyrni

Den nya praxisen är ett resultat av en dom som slog fast att uthyrning av vårdpersonal ska bedömas som just personaluthyrning och inte tillhandahållande av vård.