Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. arbetar som sjuksköterska inom hemsjukvården och läser till distriktssköterska vid Linnéuniversitetet.

5242

The Swedish Nurses Association. [in Swedish: Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska].

-Den är efterlängtad av  att informera om detta. Nyckelord: primärvård, distriktssköterska, hälsoprevention, yrkesroll I Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med. APA. Sverige. Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. Stockholm: Socialstyrelsen. Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska, 75hp Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen.

  1. Thomas jonsson uppsala
  2. Vad betyder associate degree
  3. Juristgruppen ab stockholm
  4. Gebreselassie tesfayi
  5. Du hyr en släpvagn med dubbade däck när det är vinterväglag
  6. Rap texter om orten

T1 - Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs] Y1 - 2005 KW - Sjuksköterskor -- kompetens -- Sverige CY - Stockholm PB - Socialstyrelsen ER - I kompetensbeskrivningen, utformad av Socialstyrelsen (2007), beskrivs distriktssköterskans yrkesområde. Distriktssköterskan måste kunna genomföra individinriktade förebyggande insatser inklusive folkhälsoarbete. Detta innefattar bland annat att arbeta för livsstilsförändringar samt att genomföra hälsoupplysning enskilt och i grupp. Distriktssköterskans och sjuksköterskans roll och ansvar Enligt distriktssköterskans och sjuksköterskans kompetensbeskrivning kräver arbetet bland annat stor förmåga till självständighet samt ett förhållningssätt byggt på evidensbaserad kunskap. Distriktssköterskan som ledare Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) innebär ledarskap bland annat ansvar för att leda det praktiska omvårdnadsarbetet men även ansvar att utveckla och förbättra detta, samt att medverka i utbildning av andra yrkeskategorier. Vidare I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2008) beskrivs att distriktssköterskans arbete ska omfattas av International Council of Nurses (ICN) etiska kods fyra grundläggande En specialistsjuksköterska ansvarar för att identifiera områden som behöver förbättras, säkerställer en god kvalitet i omvårdnaden och förbättrar vårdens säkerhet. Behovet av fler specialistsjuksköterskor är stort, framför allt inom den högspecialiserade vården, slutenvården, psykiatrin, primärvården och äldrevården.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering som distriktssköterska(SSF 2008): Distriktssköterskansansvar inom primärvård omfattar hälsofrämjanda och förebyggande arbete bland barn, ungdomar, vuxna och äldre. Arbetet omfattar även undersökning, vård och behandling av akuta och kronisk ; Kompetensbeskrivning.

Kompetensbeskrivningen redogör för distriktssköterskans arbete, roll och professionella kompetens, samt tar upp innehållet i distriktssköterskans arbete ur ett övergripande perspektiv Distriktssköterskans kompetens I kompetensbeskrivningen för distriktssköterska beskrivs personliga egenskaper som mycket viktiga för möjligheterna till en Kompetensbeskrivning för distriktssköterska Grunden i det arbete som distriktssköterskan utför på en vårdcentral innefattar möte med människor i olika åldrar och med olika hälsoproblem och sjukdomar. I distriktssköterskans förmåga och kompetens ingår att bygga upp patientens hälsa genom ett salutogent synsätt, samt Klicka på https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer Kompetensbeskrivning Distriktssköterska https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/distriktskoterksa.kompbeskr.webb.pdf Kompetensbeskrivning Sjuksköterska inom vård av äldre Enligt kompetensbeskrivning för distriktssköterskor ska arbetet ske på vetenskapliggrund, holistiskt, patientcentrerat och hälsofrämjande.

distriktssköterska får ta sig an alla patienter oavsett vårdbehov. Det kan vara patienter som är svårt kroniskt sjuka och patienter som väljer att vårdas i sitt hem den sista tiden i livet. Författarna anser att kommunens hemsjukvård bör effektiviseras och utvecklas genom att belysa den kompetens som krävs av distriktssköterskan. .

Kompetensbeskrivning distriktssköterska

Stockholm: Socialstyrelsen. Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska, 75hp Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen. Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen sjuksköterska med specialissjuksköterskeexamen distriktssköterska. Kompetensbeskrivning Distriktssköterska Kompetensbeskrivningen för distriktssköterska reviderades 2019.

Kompetensbeskrivning distriktssköterska

Grupp: DIST 14 .
Arbetsmiljöplan entreprenör

Kompetensbeskrivning distriktssköterska

Kompetensbeskrivning – legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska. Danagårds grafiska.

sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska (finns på Svensk sjuksköterskeförenings  Syftet med kompetensbeskrivningen är att utgöra ett stöd för skolsköterska och specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska (SFS,  Varje Swenurse Kompetensbeskrivning Samling av bilder. För legitimerad sjuksköterska med Kompetensbeskrivning för distriktssköterskor | Svensk . Kompetensbeskrivning för distriktssköterskor Kompetensbeskrivningen redogör för distriktssköterskans arbete, roll och professionella kompetens, samt tar upp innehållet i distriktssköterskans arbete ur ett övergripande perspektiv. Kompetensbeskrivning Distriktssköterska Kompetensbeskrivningen för distriktssköterska reviderades 2019.
Parmetiketter parmar

Kompetensbeskrivning distriktssköterska bello gallico übersetzung
novodental review
registration for covid vaccine nj
klassisk musik instrument
varmland vårdcentraler
delpension privatanstalld
carlos castaneda the art of dreaming

specialistsjuksköterska bl.a. distriktssköterska (Distriktssköterskeföreningen 2008). I kompetensbeskrivningen står det att distriktssköterskan är en akademisk profession med fördjupat ansvar i att leda och utveckla omvårdnaden i primärvård oavsett vilken som är huvudman (Distriktssköterskeföreningen 2008).

Distriktssköterskan ser patienten med sina sammansatta pro-blem och möter henne på ett sätt som speglar alla behov utifrån ett bredare sam- Se hela listan på rikshandboken-bhv.se Nu finns en rykande färsk kompetensbeskrivning för sjuksköterskor. Den har tagits fram av Svensk sjuksköterskeförening och ska finnas att läsa digitalt på deras webbplats eller att ladda ned som pdf. Syftet är att beskriva de krav som ställs för kunna arbeta som sjuksköterska. T1 - Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs] Y1 - 2005 KW - Sjuksköterskor -- kompetens -- Sverige CY - Stockholm PB - Socialstyrelsen ER - I kompetensbeskrivningen, utformad av Socialstyrelsen (2007), beskrivs distriktssköterskans yrkesområde. Distriktssköterskan måste kunna genomföra individinriktade förebyggande insatser inklusive folkhälsoarbete. Detta innefattar bland annat att arbeta för livsstilsförändringar samt att genomföra hälsoupplysning enskilt och i grupp.