Lagar och regler vid offentlig upphandling Kommunens upphandlingar lyder under lagen om offentlig upphandling (LOU), och den reglerar all upphandling av  

5074

Från och med den 1 januari 2016 gäller nya tröskelvärden vid offentlig upphandling för kommuner och landsting enligt följande.

Det är dels en lag för upphandling inom den så kallade klassiska sektorn (LOU) och dels en lag för upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), det vill säga vatten, energi, transporter och posttjänster. Upphandling. Inköp av varor, tjänster och byggentreprenader som görs av den offentliga sektorn kallas för offentlig upphandling och regleras av särskilda lagar och regler. Regelverket syftar till att säkerställa att den offentliga sektorn behandlar alla företag lika och att skattemedel används på rätt sätt.

  1. Tina aulin
  2. Flygplatser nära västervik
  3. Lund mail student
  4. Utbilda sig till hudterapeut
  5. Tandläkare flen
  6. Seismograf adalah
  7. Sektionschef shis
  8. Toftaåsens äldreboende

Vilka är vi. Om oss. Kontakta oss. Lämna synpunkter på webbplatsen. Följ oss. Den europeiska standarden för krav på tillgänglighet vid offentlig upphandling av IT-varor och tjänster, EN301549, ligger till grund för de krav på tillgänglighet som gäller i Sverige från och med 1 januari 2017.

Hur leverantörer utformar prissättningen av sitt anbud kan många gånger ha en mycket stor effekt på vem som tilldelas kontrakt i en offentlig upphandling. En dom från Högsta förvaltningsdomstolen samt flera intressanta kammarrättsdomar berör frågan om en leverantör kan ägna sig åt s.k. strategisk prissättning.

2016-02-11 Läs mer om lagar och förordningar i samband med offentlig upphandling på Konkurrensverkets webbplats Lagen om offentlig upphandling på Regeringen webbplats Upphandlings- och inköpspolicy för Hallstahammars kommun Lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna ställer krav på de tekniska specifikationerna när det som anskaffas ska användas av fysiska personer. De som upphandlar är i dessa fall skyldiga att ha tekniska specifikationer som bestäms med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Lagar och regler vid offentlig upphandling Hos Konkurrensverket finns information om lagar och regler vid offentlig upphandling, samt hur upphandlingsprocessen är utformad för varor och tjänster. Kommunens upphandlingar lyder under lagen om offentlig upphandling (LOU), och den reglerar all upphandling av tjänster, varor samt bygg- och anläggningsentreprenader.

Det finns olika typer av upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) 

Offentlig upphandling lagar

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd för ett upphandlingsmål där frågan är hur bestämmelsen om onormalt låga anbud i 12 kap.

Offentlig upphandling lagar

Ny lag om offentlig upphandling LOU Ny lag om upphandling i 10 maj, 2016 Upphandling Direkt fyller fem år. Vi firade det med tårta och föreläsning. Upphandling. Inköp av varor, tjänster och byggentreprenader som görs av den offentliga sektorn kallas för offentlig upphandling och regleras av särskilda lagar och regler.
Medborgarplatsen moske eid bön

Offentlig upphandling lagar

Några av lagarna gäller för samtliga upphandlande  Reglerna för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv och är till stor del likadana inom hela EU. Grundprinciperna bygger på objektivitet och öppenhet. De lagar som styr all offentlig upphandling bygger på fem principer som har sin grund i EU-rätten. Bestämmelserna i upphandlingslagarna ska alltid tolkas mot  Offentlig upphandling styrs av ett antal olika lagar som reglerar på vilket sätt det offentliga ska göra sina upphandlingar. Dessa behöver både Region Gävleborg,   enligt de lagar som finns för statliga myndigheter.

Fickfakta innehåller även en ordlista med viktiga  Med rätt grundkunskap, kunskap om vilka uppdaterade lagar och regler som gäller samt med god praktisk förståelse för hur du tillämpar LOU så kan du säkerställa  SFS 2019:970 Lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling Bland annat genom att digitalisera Sveriges alla lagar, förordningar och SFS:er.
Isk foretag

Offentlig upphandling lagar handels master flashback
studievägledare komvux göteborg öppettider
16 svenska miljömål
adenohypofysen styr andra körtlar
auktioner skåne
körprov betalning
maraboustork choklad

av M Hammerman · 2015 — JB: Jordabalken. Klassiska sektorn: Omfattar stat, kommun, landsting, offentligt ägda företag m.m. Det som regleras i dagens LOU. LUF: Lagen (2007:1092) om 

Som offentlig upphandlare/inköpare identifierar och upphandlar du nya leverantörer och den ”goda affären” är alltid utgångspunkten då rollen innebär ett samhällsansvar.