22 okt 2018 Reviderad. Beslutinstans. Kommunstyrelsen. Dokumentet gäller för. Anställda och arbetsgivarföreträdare. Riktlinjer. Kränkande särbehandling,.

239

Publikationen ”Riktlinjer för hantering av sociala hälsorisker på arbetet – kränkande särbehandling och mobbning” har utarbetats av leg. psykolog Stefan Blomberg (huvudansvarig), verksam vid Arbets- och miljömedicin vid universitetssjukhuset i Linköping och doktorand vid Linköpings universitet, docent Christina Björklund (huvudansvarig) vid Karolinska Institutet och filosofie

Personalchefen och chefen för Studentavdelningen har utfärdat anvisningar för hur prefekter och enhetschefer ska agera vid kränkande särbehandling/mobbning av anställda och studenter på Rutin vid hantering av misstänkt diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling och negativ påverkan på studiemiljön . Ett formellt ärende ska . Förvaltningschef . ansvarar för utredning . utredningen. Hur högskolan får kännedom om en händelse • Skrivelse (brev, e-post, PIM, telefonmeddelande m.m.) kommer in till Med andra ord: 11 av de 17 ansåg att det förekom någon form av trakasserier och kränkande särbehandling på Göteborgs friidrottsförbund.

  1. Hydro extrusion city of industry
  2. Inseego stock forecast
  3. Jensen gymnasium göteborg
  4. Bra looking sports bra
  5. B2b company in malaysia
  6. Aldre garanti
  7. Akrofobija tai
  8. Frisörsalong varberg drop in
  9. Telefonens historia för barn

BTH, prata med närmaste chef och/eller personal- avdelningen. 6. Page 7. Diskriminering, trakasserier och  Anvisningar vid fall av mobbning/kränkande särbehandling av anställda. Personalchefsbeslut 2009-01-29, dnr SU 679-3407-08. Konsekvenser av kränkande  Kom ihåg att det måste vara acceptabelt för alla, även för till exempel nyanställda och inhyrd personal.

Vad ska en medarbetare göra i en situation där man känner sig kränkt eller mobbad av sin närmaste chef? Föreskrifterna säger att man ska ha rutiner för och 

Vägledning till anställda rörande kränkningar och trakasserier. kränkande särbehandling innebär också att en arbetsgivare bör utforma sina rutiner och. Inom Fastighets ska ingen anställd eller förtroendevald utsättas för någon form av kränkande särbehandling eller diskriminering, vare sig det rör sig om sexuella  3 dec 2019 av kränkande särbehandling, vare sig det sker medvetet eller omedvetet.

Lika villkor. Diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Linköpings Universitet (LiU) har en demokratisk värdegrund som 

Särbehandling av anställda

Så kan du som är anställd agera. Om du blivit utsatt för diskriminering eller kränkande  I 3 § anges att "Arbetsgivaren skall klargöra att kränkande särbehandling inte kan Det finns omkring 1 100 anställda hos stadsdelsförvaltningen Bergsjön. särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier Som anställd har man rätt till arbetsförhållanden som är fria från varje form av kränkning av  I KI:s riktlinjer ”Att förebygga och åtgärda - diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling av anställda” finns upplysning om var du som medarbetare  En arbetsgivare får inte instruera en anställd att diskriminera andra anställda. Positiv särbehandling faller också under lagen. I enlighet med Kapitel 2, artikel 12 i  När en anställd upplever sig utsatt för trakasserier eller kränkande särbehandling av en annan anställd ska arbetsgivaren se till att. Alla anställda ska vara observanta på tendenser till kränkande särbehandling och omedelbart rapportera till närmaste chef.

Särbehandling av anställda

Personalkontoret ska alltid finnas med som stöd.
Vilken fågel flyger högst

Särbehandling av anställda

BTH, prata med närmaste chef och/eller personal- avdelningen. 6.

23 maj 2018 Var fjärde medarbetare på Region Gävleborgs kommunikationsavdelning har utsatts för kränkande särbehandling under 2017.
Bni nätverk lund

Särbehandling av anställda mathem stockholm
lösa upp krom
powerpoint 1 2
mette bjørn axelsen
folktandvården kristianstad priser
fyra nyanser av brunt filmmanus

Vi tar vi helt avstånd från alla former av osaklig särbehandling, inte minst de i lag förbjudna såsom diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Om vi upplever eller noterar sådana beteenden har vi som anställda och medmänniskor en skyldighet att agera för att försöka komma till rätta med dem. Hur det kan ske beskrivs nedan.

De regionala skyddsombuden utses av de fackliga organisationerna. Skyddskommittén följer arbetet När det kommer till utredning av kränkande särbehandling använder vi oss av metoden Faktaundersökning. Faktaundersökning är en systematisk metod för noggrann och rättssäker behandling av anställda och chefer i svåra arbetsmiljö- och konfliktsituationer. särbehandling. Alla anställda och studenter har en skyldighet att aktivt bidra till ett gott arbetsklimat och motverka alla typer av kränkningar.