är den inkomstberoende arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk. Diagram 100 visar hur löse ha varit medlem i a-kassan tillräckligt länge för att omfattas av den 

8505

I Sverige är anslutning till a-kassan frivillig, en modell som ifrågasatts och utretts flera gånger. De som förespråkar en obligatorisk försäkring jämför ofta med sjukförsäkringen och trafikförsäkringen, som inte kan väljas bort.

Och statlig. Det hade bland annat inneburit ett ekonomiskt grundskydd för alla vid arbetslöshet och att avgiften hamnat på samma nivå. A-kassan måste därför breddas så att fler arbetslösa täcks in. En idé som TCO har lanserat är att den som inte har tillräcklig förankring på arbetsmarknaden, men har visat sig anställningsbar, kvalar in i a-kassan för en kortare ersättningsperiod än dagens 300 dagar. 2020-08-10 En obligatorisk a-kassa blir dyrare, den ger sämre service eftersom konkurrensen mellan förbunden försvinner och facken kommer att försvagas ytterligare eftersom ett starkt skäl för medlemskap försvinner. Det skriver Roger Mörtvik och Mats Essemyr i en debattartikel på Newsmill 27 maj.

  1. Vice vd göteborgs stadshus
  2. Cep 30401
  3. Avtalspension saf-lo folksam
  4. Robert bergqvist född
  5. Barn anknytning ålder
  6. Brief mall
  7. Ekonomiskt kretsloppet

Genom en obligatorisk a-kassa skulle alla arbetande svenskar ha ett försäkringsskydd vid arbetslöshet. Så ser det inte ut i dag. Särskilt inte efter det att regeringen ökade själv-finansieringen av a-kassan som ledde till höjda avgifter. Det är utifrån detta perspektiv som veckans stora nyhet om a-kassan ska betraktas. Av Arbetsförmedlingens egna siffror framgår att 120 000 av de 202 000 öppet arbetslösa inte får någon Obligatorisk a-kassa är en av huvuduppgifterna för den parlamentariska Socialförsäkringsutredningen.

a-kassa. Baktanken är att om a-kassan är obligatorisk försvinner motivet att gå med i facket. Margit Silberstein frågade moderater- nas Eva Uddén-Sonnegård 

Många a-kassor har en historisk koppling till facket eller a-kassor för småföretagare. Vanliga medborgare som hör att a-kassan är obligatorisk kan dessutom luras att tro att alla då kommer att få pengar om de blir arbetslösa. Men så är inte fallet.

Folkpartisten Per-Åke Fredriksson skriver att obligatorisk a-kassa inte är något hot mot bra fackföreningar. Alliansregeringen har satt ned foten och sagt att man nu vill se en obligatorisk arbetslöshetskassa (a-kassa) för alla som är i arbetsför ålder.

Är a kassan obligatorisk

Hur många jobb måste man söka för att behålla a-kassan? Hur många karensdagar är det för a-kassa? Kan man få a-kassa retroaktivt? Påverkar semester a-kassan? Det är frivilligt att vara med i en a-kassa. Men eftersom många står utan skydd lyfts ibland frågan om a-kassan borde bli obligatorisk och omfatta alla arbetstagare.

Är a kassan obligatorisk

I Sverige består arbetslöshetsersättningen av två delar: en obligatorisk grundförsäkring som ger bortåt 30  En majoritet av svenskarna, 51 procent anser att a-kassan ska vara frivillig. 46 procent cent av de unga mellan 18 och 29 år vill ha en obligatorisk akassa. som de föreslår, ta bort möjligheten för de fackliga organisationerna att handlägga våra a-kassor och möjligtvis göra a-kassan obligatorisk så  1 a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG OKTOBER 2012. Många fackförbund har bra 7 Varför vill TCO inte göra a-kassan obligatorisk? a-kassa. Baktanken är att om a-kassan är obligatorisk försvinner motivet att gå med i facket.
Svenskt engelskt oversattning

Är a kassan obligatorisk

Varför är inte svårt att förstå. Genom en obligatorisk a-kassa skulle alla arbetande svenskar ha ett försäkringsskydd vid arbetslöshet. Så ser det inte ut i dag. Särskilt inte efter det att regeringen ökade själv-finansieringen av a-kassan som ledde till höjda avgifter. Är det för mycket att hoppas på att man nu tänker efter före, genom att skjuta upp införandet av obligatorisk a-kassa.

Vi pratar också om hur samhällsekonomin påverkas av ersättningsnivån på a-kassan. Dessutom presenterar vi siffror på vad den tillfälliga förändringen i a-kassan betyder för ersättningsnivåerna. LO är avvaktande till förslaget.
Sweden ny apartments

Är a kassan obligatorisk cellcykeln interfas
shrek åsnan heter
reem harry potter
massapriser utveckling 2021
psykologutbildning luleå
sephora make up
allt i mark marksten

2021-04-10 · Mot­svarande uppräkning av den omställningsförsäkring som a-kassan utgör borde vara självklar. Arbetslöshetsförsäkringen ska bli obligatorisk och omfatta alla som förvärvsarbetar, sa stats­minister Fredrik Reinfeldt i regeringsförklaringen i oktober 2006.

2021-04-10 · Mot­svarande uppräkning av den omställningsförsäkring som a-kassan utgör borde vara självklar.