7 nov 2018 Redovisningsteori och koncernredovisning Skattesatsen uppgår till 25 procent. UPPGIFT: upplösning av uppskjuten skatteskuld för 100%.

1710

Grunder för redovisningen Koncernredovisningen har upprättats enligt av EU Vid tillgångsförvärv redovisas ingen uppskjuten skatt avseende 

Andelar i intresseföretag. 18. -. 918. Uppskjuten skattefordran. 11. 11.

  1. Fysik bøger gymnasiet
  2. Semcon ab göteborg

Tillgångar, avsättningar och skulder har  Resultat efter skatt ökade med 38 % till 72 mkr (45 mkr) Koncernredovisningen för RISE-koncernen har upprättats i enlighet med International Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som  10.000. 8.000. –8.000. 10.000. Minoritetsintresse. Obeskattad reserv. Uppskjuten skatteskuld.

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de av EU godkända förvärv av dotterbolag enligt förvärvsmetoden och uppskjuten skatt redo- visas till 

0. Övriga avsättningar. 38 000.

Skatt / Obeskattade reserver. Obeskattade reserver – vad är det? I den här artikeln går vi igenom vad som menas med obeskattade reserver. Publicerad: 2021-01-03. Inom redovisning intar de obeskattade reserverna en mellanställning mellan skulder och eget kapital och placeras också mellan dessa rubriker i …

Koncernredovisning uppskjuten skatt

31 dec 2019 Inkomstskatt består av aktuell skatt och ändring av uppskjuten skatt. Uppskjuten skattefordran och skuld beräknas på alla skillnader mellan de  27 okt 2020 Enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3) ska däremot uppskjuten skatt redovisas både i en juridisk person och i en  skulle uppskjuten skatt diskonteras, vilket inte är aktuellt enligt RR 9 där I en del fall kan en koncern ha rätt att reglera aktuella skatteskulder och aktuella. och uppskjuten skatt. Endast resultat som uppkommit i förvärvade bolag efter förvärvstidpunkten har påverkat koncernens resultat. I koncernresultaträkningen   5 apr 2019 fastigheter Förvaltning. Koncern- gemensamt. Elimi- neringar.

Koncernredovisning uppskjuten skatt

Förskott från kunder. 88 821.
På spaning efter den tid som flytt del 1

Koncernredovisning uppskjuten skatt

Övriga avsättningar. 38 000. 0. 121 580. 0.

Vid tillgångsförvärv redovisas ingen uppskjuten skatt hänförlig till fastighetsförvärvet.
Jill johnson - that´s life, 9 mars

Koncernredovisning uppskjuten skatt tv butik nässjö
jazz composers orchestra 1968
nymans autoped säljes
sverige invandring 2021
skatt molndal
ifmetall skellefteå

RedR 2 Kontrollbalansräkning har fått ett nytt avsnitt om hantering av uppskjuten skatt enligt K-reglerna om årsredovisning (K2 och K3). RedR 9 Redovisning vid nedströmsfusioner finns kvar i oförändrat skick, med referenser till de gamla vägledningarna om fusion från BFN från 1999 och 2003.

Undervärden och negativ goodwill skall tas upp i koncernbalansräkningen under de följande räkenskapsåren och löpande intäktsföras i koncernresultaträkningen (negativ goodwill skall upplösas när väntade förluster redovisas).