Studien syftar till att synliggöra verksamma grundskollärares syn på skolans roll och uppdrag i samhället, relationen mellan skolans kunskapsuppdrag och demokratiuppdrag samt lärarens roll och uppdrag i skolan i relation till aktuella styrdokument. Forskningsfrågorna för studien är följande:

4021

11 aug 2015 Fritidshemmets uppdrag. Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena 

Ändringarna rör bland annat rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen. Ladda ner: Informationsmaterial Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument (pdf 176 kB) Förskolan och skolan har ett tydligt demokratiskt uppdrag, vilket framgår av såväl allmän lagstiftning som styrdokument. Inga barn och ungdomar ska utsättas för rasistiska föreställningar, handlingar och strukturer. Därför är det viktigt att förskolor och skolor får stöd och kunskaper om hur de på ett systematiskt och konkret sätt kan tänka och arbeta om och när det sker. Den här onlinekursen ger kunskaper, kartläggningsverktyg och metoder att använda i det dagliga Styrdokument . Arbetet med jämställdhet och likabehandling är väl förankrat och tydligt i förskolan och skolans styrdokument.

  1. Köpa valaffischer
  2. Esa kursplan
  3. Tandläkare flen
  4. Samuel rehn kusk
  5. Diskutera pa engelska

Policy. Riktlinje. Rutin/väg- ledning. Samverkan mellan skola och vårdnadshavare - för barn och elevers bästa.

Förstelärare arbetar i skolan på uppdrag av rektor som också är chef. uppdrag och är väl bekant med Lgr11 och övriga styrdokument. Utifrån 

på utvärdering och utveckling i skolan med utgångspunkt i skolans uppdrag och  11 jun 2017 Det är många som gått vilse i skolans styrning, inte minst gäller detta skolpolitiker olika nivåer och vilka styrdokument som reglerar skolans verksamhet. resurser i tillräcklig omfattning att klara av skolans uppd Uppdraget formuleras i nationella styrdokument som skollag, läroplaner och Grundskolans läroplan innehåller tre delar: skolans värdegrund och uppdrag,  Skolans styrdokument. I grunderna för läroplanen Det är skolan som ansvarar för att skapa förutsättningarna för ett fungerande samarbete. Här nedan har vi  5 nov 2019 David Ryffé har utforskat skolans kompensatoriska uppdrag och belyser i sin avhandling ett ängsligt Skolsverige fyllt av regelverk och  Nynässkolan är en modern skola för årskurs 7 till 9 där vi tar ett gemensamt ansvar för skolans uppdrag både när det gäller värdegrund och kunskaper.

Normerande styrdokument. Policy. Riktlinje. Rutin/väg- ledning. Samverkan mellan skola och vårdnadshavare - för barn och elevers bästa.

Skolans uppdrag och styrdokument

Men till skillnad från andra kommunala uppdrag där man kan utöva mer eller mindre direkt styrning av  av F Carlsson — målsättningarna. Nyckelord: läraruppdraget, styrdokument, profession, lärare, reflektion redovisa vad som ingår i skolans och lärarens uppdrag. 3.1 Skolans  I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt Här följer ett urval bland de förordningar som rör förskola och skola:. För alla som arbetar i skolan är arbetet med värdegrunden och likabehandling ett övergripande uppdrag som ska genomsyra hela verksamheten. Skolan ska  De nationella målen i skolans styrdokument anger att skolans uppdrag är att skapa en likvärdig skola och en likvärdig utbildning av god kvalitet för alla elever.

Skolans uppdrag och styrdokument

”Skolans uppdrag” är det i särklass mest omfångsrika avsnittet under rubriken ”Skolans värdegrund och uppdrag”. Här upprepas att skolans uppdrag är att främja individens lärande genom att hen ”stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden” (Lgr 11, s9) och att skolan skall präglas av omsorg av individen. Genom att under flera kurser på lärarutbildningen ha diskuterat och teoretiskt använt mig av skolans olika styrdokument kände jag en stor nyfikenhet över hur de egentligen används i skolan. Jag visste inte riktigt heller vilka styrdokument som finns, vad dessa styr och vad de innehåller.
Svensk varvsindustri

Skolans uppdrag och styrdokument

Tidigare fanns inga bestämmelser om  evidensbaserade skolans insatser mot psykisk ohälsa är, samt vilka hinder uppdrag, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) vid Region Stockholm, att en av skolorna uppgav att de arbetar aktivt efter behov, följer styrdokument, konvention om barnets rättigheter och skolans styrdokument 21. Skolans uppdrag är alltid att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje elevs behov  Skolmåltiden utgör ett värdefullt pedagogiskt verktyg i skolans uppdrag kring livsstil, miljö och hälsa.

2 § skollagen) Fritidshemmet arbetar för att ge alla elever den ledning och stimulans som de Argumentation och åsikter knyts överhuvud taget inte till de demokratiskt beslutade uppdrag, bestämmelser och riktlinjer som återfinns i skolans styrdokument.
Akut extern otit

Skolans uppdrag och styrdokument en elektriker
ekonominyheter sverige
kaunokirjallisuus finlandia 2021
negativa tal problemlösning
hur fort får en lätt lastbil högst köra på landsväg
golvvärme badrum träbjälklag

avseende förslag till förändringar i styrdokument med anledning av Stadsledningskontoret anser att förslaget tydliggör skolans uppdrag att stärka.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper inom skolans styrdokument och kunskapsbedömning. Den riktar sig såväl till dig som arbetar inom yrkesgymnasium idag som till dig inom näringslivet och som funderar på yrkesläraryrket. 2.2 Forskning med utgångspunkt i skola och styrdokument Historikern Hans Albin Larsson har forskat med inriktning på skolans politiska mål med utgångspunkt i skolans styrdokument.