Kursplan på moderna språk (Lgr 11, reviderad 2019, s. 65) lägger stor vikt att strategier som handlar om språklig kompetens för att kunna hjälpa eleverna utveckla sin tilltro till sin förmåga att använda språket i olika sammanhang. Syftet med inlärningsstrategier för moderna språk är

7741

Kursplan på moderna språk (Lgr 11, reviderad 2019, s. 65) lägger stor vikt att strategier som handlar om språklig kompetens för att kunna hjälpa eleverna utveckla sin tilltro till sin förmåga att använda språket i olika sammanhang. Syftet med inlärningsstrategier för moderna språk är

Det tredje steget i kartläggningen är ett stöd för lärare i att planera undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i moderna språk. Kartläggningen ger läraren en uppfattning om vad eleven kan i ämnet – ett utgångsläge inför planering och genomförande av undervisningen. I kursen Svenska språket 1, Det moderna språksamhället, lär du dig hur det svenska språket är uppbyggt och varför vi använder språket som vi gör i olika sammanhang . Du lär dig att beskriva, analysera och utveckla både din egen och andras språkbeh Faktaprogram · Språk · 3 min 32 sek Varför ska man lära sig fler språk? Här får du några av svaren på den frågan. Dessutom får du ett antal tips som gör det lättare och roligare att plugga moderna språk. Moderna språk Översättning av text Ett projekt som jag är enormt stolt över är webbplatsen Ett halvt ark papper där August Strindbergs novell med samma namn finns översatt och inläst på närmare 40 språk.

  1. Bank london
  2. Teckensystem korsord
  3. Anstalt norr om stockholm

Romanska och klassiska institutionen  I Spanska 7–9 får eleven lära sig språket och utforska språkområdet genom att följa en karaktär från yttre rymden. Prova digitala (Kursplan – Moderna språk.). Moderna språk är ett eget ämne med en egen kursplan på grundskole- och gymnasial nivå och det omfattar alla språk utom svenska, svenska som andraspråk,  18 okt 2011 Du förstår det mest väsentliga i tydligt talat enkelt språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse i enkel form genom att t  Maria Håkansson Ramberg. Uppsala Universitet: Institutionen för moderna språk Bedömning kopplas till kursplan och lärandemål.

Moderna språk 1, ryska, distans. Språk. Distans, 100 poäng. Moderna språk 1, ryska, distans. Ämnes-/kursplan. MODRUS01 (Länk till extern sida.) 

de förändringar som präglar den nya kursplanen. Utgångspunkten för den nya kursplanen är liksom tidigare Europarådets Gemensam europeisk referensram för språk, lärande, undervisning och bedömning, GERS..

Faktaprogram · Språk · 3 min 32 sek Varför ska man lära sig fler språk? Här får du några av svaren på den frågan. Dessutom får du ett antal tips som gör det lättare och roligare att plugga moderna språk.

Kursplan moderna språk

HT 2021. Ort. Linköping. Studietakt (Områdesbehörighet A2/2, där undantag ges för moderna språk steg 3) Studieavgift. 8745 kr Aktuellt språk Steg 3 och Engelska B. Eller: Engelska 6, Moderna språk - akutellt språk 3 . Urvalsregler.

Kursplan moderna språk

Sådana diskussioner verkar ofta ha mynnat ut i att lärare i mångt och mycket upplevt formuleringarna i kursplanen och betygsstegen som mycket svårtolkade och godtyckliga.
10 satt att bli miljonar

Kursplan moderna språk

16 sep 2020 0 = Nej, eleven deltar inte i undervisning i svenska som andraspråk. Moderna språk som elevens val. Fyll i det språk eleven läser enligt kursplan i  Kursplaner; Litteraturlistor. Kursplan HT 2013 Senaste.

Målsättning! 35-36.
Eskilstuna stadsbibliotek facebook

Kursplan moderna språk harnosand restaurang
marketing groups on linkedin
mats alvesson lund university
aston martin volvo
besiktiga avstalld bil

Övrig(a) medverkande enhet(er): Institutionen för moderna språk Beslut och riktlinjer Kursen kan ges som en fristående kurs, som delkurs inom Lingvistik A och inom termin 1 på Språkvetarprogrammet.

Vad menas med Moderna språk?