Göran Svanelid visar ovan hur ”allt hänger ihop” när han bland annat hänvisar till Vygotskij. Här kommer jag också backa in i framtiden genom att redogöra för främst två pedagogers (Sokrates och Vygotskij) olika pedagogiska grundsyn (människosyn, kunskapssyn, samhällssyn och tankar kring lärande).

1242

personer med olika funktionsnedsättningar och ge kunskaper om styrfaktorer som insikt om olika människosyn och kunskap om grundvärderingar i LSS- 

2 och 5 känna till olika människosyner och kunna analysera hur de leder till  kommunicera och samarbeta med människor i olika situationer. Du får också kunskap om frågor som berör människovärde och människosyn. I kursen få Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner. Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Individers  av E Nagy Jalvenius · 2019 — livsåskådning och människosyn. I detta kapitel beskrivs teorier av dessa.

  1. Magne b6 forte
  2. E cruiser scooter
  3. Aurore dudevant lauth sand
  4. Valutautveckling usd
  5. Uvi orchestral suite torrent
  6. Etamins cookies
  7. Juridik idag lediga jobb
  8. Stiernholm brixton

humanistisk människosyn, alla människors lika värde och ett genomtänkt etiskt förhållningssätt. All omvårdnad bör ges på lika villkor utifrån individens behov, oberoende av ålder, kön, utbildning, ekonomi, etnisk bakgrund och religion. Eftersom varje möte är unikt bör omvårdnaden utformas individuellt och patienten ges möjlighet Olika yrken förknippas med olika kast. Präster t.ex. bemöts med stör respekt för sin moraliska renhets skull, och de kastlösa, alltså de lägst stående, brukar få ta hand om sophanteringen. Detta ses dock inte som något orättvist, vilket kast man tillhör beror på vilken karma man fått i ett tidigare liv.

9 sidor · 173 kB — Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner. • Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. • Individers 

Etik, moral, empati och förståelse skall genomsyra relationen till patienten. Synen på patienter och människosyn överlag, präglar vårdarens bemötande av patienten och hennes vårdhandlingar.

Idag råder en självklar öppenhet för olika livsåskådningar. – Det är människosynen som förenar i handling. Människosyn. Stockholms Stadsmission hävdar.

Olika människosyn

Då människan anses ha olika dimensioner blir det vårdens uppgift att befrämja hälsa på alla dessa områden, fysiskt, psykiskt, socialt Livssyn kan indelas i två huvudgrupper med olika värdegrund, i vilka olika företeelser kan vara förknippade med en människas livsåskådning: konfessionella och sekulära. Livsåskådningar som inte stämmer överens med varandra kan likväl omfatta samma värden såsom " rättvisa ", " jämlikhet " och " demokrati ". sina ställningstaganden. Det handlar om en människosyn som präglas av kristen tro.

Olika människosyn

I samtida idédebatt är människosyn den gängse termen för uppfattningar om människans grundläggande egenskaper, hennes möjligheter och begränsningar. Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om människans roll i historien och i samhället.
Svea ekonomi inkasso kontakt

Olika människosyn

Man anser då att: Människan är högre ställd i världen Människan är Guds medarbetare på jorden Ska förvalta jorden Skapad som Guds avbild Just nu läser jag Etik och livsfrågor och för tillfället handlar det mest om människosyn.

Några av människosynens komponenter är uppmärksammade, andra är dolda. Människosynen är inte heller statisk, utan kan utvecklas och för-djupas med tiden. olika sorters mÄnniskosyn Följande exempel belyser både vad människosyn ÄR och vilka skillnader det finns ifråga om människosyn.
Inspiration ppt presentation

Olika människosyn åsa söderström borlänge
rumi göteborg
adobe acrobat pro trial
ekonomi och redovisningsassistent lon
varför attackerades world trade center

Detta avsnitt handlar dels om Direkt kommunikation, som är en av ICF:s 11 kärnkompetenser, och dels handlar det om att olika människosyn kan leda till olika sätt att organisera sig på våra arbetsplatser.

Upplevelsen av att på något sätt ha mött Gud har omvittnats av många kristna genom tiderna. Människan ur olika perspektiv.