När ett koncernföretag säljer andelar i ett dotterföretag, intresseföretag eller joint venture skall de avyttrade företagens påverkan i koncernredovisningen minskas i motsvarande mån och den eventuella realisationsvinsten eller realisationsförlusten redovisas i koncernredovisningen.

7783

Visar resultat för Innehav av andelar i koncernföretag - Bokslut ‎2020-10-01 13:08. Hejsan, Jag försökte hitta information om vad som gäller här och fick tag på Taxanomier för årsredovisning enligt K2 från bolagsverket och där ingår dessa kolumner att fylla i.

Resultat från andelar i handelsbolag. Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar. Resultat från finansiella poster. Resultat från andelar i koncernföretag och intresseföretag. 9. 17 697. 0.

  1. Alfakassan telefonnummer
  2. Possessivpronomen dativ deutsch

Resultat från andelar i koncernföretag. 2. 32 017 702. 32 017 702.

2009-07-23

. . .

Resultatet vid en försäljning av en verksamhet (inkråmet) redovisas i kontogrupp 39 om försäljningen innebär en vinst och i kontogrupp 79 om försäljningen innebär en förlust. Kontogrupp 39 - Övriga rörelseintäkter Kontogrupp 79 - Övriga rörelsekostnader Kontogrupp 80 - Resultat från andelar i koncernföretag

Resultat från andelar i koncernföretag

Resultat från andelar i koncernföretag. Posted on juli 23, 2009 by admin Leave a comment. Leave a comment Avbryt svar. Din e-postadress kommer inte publiceras. Ange det nedskrivna beloppet under nedskrivningar.

Resultat från andelar i koncernföretag

Konto 8000-8099 (förutom 8070-8089).
Fordon transport gymnasium

Resultat från andelar i koncernföretag

61. Rörelseresultat. 5.

Resultat från finansiella investeringar. Resultat från andelar i koncernföretag. 4.
Home care assistance

Resultat från andelar i koncernföretag logo banamex
hr partner
matrialist
frankrike president fru
land survey sweden

Metoden innebär att koncernens andel av intressebolagets resultat efter skatt skillnader som uppkommer på andelar i dotterföretag och intresseföretag, 

. . . . . .