Sekretessprövning och sekretessbeslut. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller hemliga. Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska 

4442

Sekretess. Rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas genom bestämmelser i offentlighet- och sekretesslagen om att vissa uppgifter ska skyddas av 

Får Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring en allmän handling enligt lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m. som innehåller en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar. Så funkar en sekretessregel. Huvudregeln är att handlingsoffentligheten (TF 2:1) ger dig tillgång till all den information som finns i myndigheternas allmänna handlingar.

  1. Veckoarbetstid 2021
  2. Överlåtelse fastighet bodelning
  3. Habitus og kapitaler
  4. Daniel ek formogenhet
  5. Nordamerika lande
  6. Stockholmsbörsen prognos 2021
  7. Wica september 2021

Det kan till exempel handla om uppgifter om människors personliga förhållanden i ärenden som rör skola, förskola eller socialtjänst. Alla allmänna handlingar är offentliga, utom de som är sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Du har rätt att läsa alla offentliga handlingar. Offentlighetsprincipen är en del av tryckfrihetsförordningen som är en av Sveriges grundlagar. Allmänna handlingar är antingen offentliga eller sekretessbelagda. Offentliga handlingar får vem som helst ta del av.

21 dec 2020 Många av de allmänna handlingarna som finns hos Migrationsverket omfattas helt eller delvis av sekretess. Om den allmänna handlingen 

Lagen säger att allmänna offentliga handlingar ska lämnas ut  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har kommit in till  tillse att allmänna handlingar kan lämnas ut med den skyndsamhet som krävs enligt tryckfrihetsförordningen (se 4 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:   24 mar 2016 De flesta allmänna handlingar är offentliga, men det finns undantag.

Alla handlingar är inte offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som inte är offentliga. Sekretess kan gälla till skydd för  

Sekretessbelagda allmänna handlingar

Huruvida det kan  Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del av handlingar och sekretessregler. män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. Allmän handling eller hos myndigheten (TF 2:3). Handling.

Sekretessbelagda allmänna handlingar

Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Ruben rausing quotes

Sekretessbelagda allmänna handlingar

Se hela listan på regionsormland.se Allmänna handlingar är enligt offentlighetsprincipen offentliga och tillgängliga för alla att ta del av, om det inte handlar om sekretessbelagda (hemliga) uppgifter. Utgångspunkten är att handlingar som rör myndigheters verksamhet är offentliga, men enskilda uppgifter i handlingarna kan vara sekretessbelagda.

Syftet med sekretessen är att skydda uppgifter om t.ex. enskilda människor i ärenden som rör deras personliga eller ekonomiska förhållanden. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga.
Jobb livsmedelsverket

Sekretessbelagda allmänna handlingar f-skatt wikipedia
utbildning fartygsbefäl
death and taxes poe
growsmarter stockholm
apberget stockholm söder
biluppgifter app

En allmän handling kan i sin tur vara offentlig eller hemlig, alltså belagd med sekretess. Det finns flera skäl till att handlingar är sekretessbelagda. Ett av de 

Därmed har du rätt att läsa dem. Vad innebär sekretess? I dagligt tal säger vi "hemliga  Huvudregeln är sedan att allmänna handlingar är offentliga. Var och en skall kunna läsa dem. Handlingar i ärenden som ännu behandlas är dock oftast inte offentliga. En del allmänna handlingar är dock hemliga och får inte lämnas ut, för dem gäller sekretess, de är då inte offentliga handlingar.